GDPR-beleid

Inleiding

Bij Takeldienst GENK hechten wij veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit GDPR-beleid legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Wie zijn wij?

Takeldienst GENK, onderdeel van DMD Auto, gevestigd in Genk op de Vennestraat 46, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@dmdauto.be

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gebruiksgegevens: informatie over uw interacties met onze website, zoals IP-adressen, browserinformatie

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld op verschillende manieren:

 • Directe interacties: wanneer u contact met ons opneemt, een dienst aanvraagt
 • Automatische technologieën: via cookies en andere trackingtechnologieën tijdens uw gebruik van onze website.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het verlenen van onze diensten en het afhandelen van uw verzoeken.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Dienstverleners: die ons ondersteunen bij onze bedrijfsactiviteiten, zoals IT-diensten en betalingsverwerkers.
 • Juridische en regelgevende instanties: indien wettelijk verplicht.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang. Dit omvat het gebruik van versleuteling, firewalls en beveiligde webserver.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben om deze te bewaren.
 • Recht op beperking van verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt verzoeken dat wij uw gegevens overdragen aan een andere dienstverlener.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Wijzigingen in ons GDPR-beleid

Wij kunnen dit GDPR-beleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw gegevens beschermen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons GDPR-beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@dmdauto.be